TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Kategori: Türk tarihi Yorum: yorum yok

1-     Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?

-Asya Hun devleti

 

2-   Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?

-Teoman

 

3-  Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?

-Mete

 

4-       Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğa harekete ne ad verilir?

- kavimler göçü

 

5-                     Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?

- Göktürk

 

6-                     Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?

-Orhun kitabeleri

 

7-                     Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?

-II. Göktürk (Kutluk)

 

8-                     Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?

-Göktürk Alfabesi

 

9-                     İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?

-Göktanrı dini

 

10-                 Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar

 

11-                 Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?

-Asya Hun Devleti

 

12-                 Avrupa da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

-Avrupa Hun Devleti

 

13-                 İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?

-Avarlar

14-                 İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?

-kurultay

 

15-                 İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?

-Toy

16-                 İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?

-Yuğ

 

17-                 Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir?

- Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir.

 

18-                 Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir?

-Asya Hun hükümdarı Mete Han

 

19-                 İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?

-Ordu Millet

 

20-                 Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?

-Hilal (Bozkurt, Turan, Sahte ricat) Taktiği

 

21-                 Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin

 

22-                 Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?)

-Talas Savaşı

 

23-                 Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?

-Karahanlılar

 

24-                 Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?

-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

 

25-                 Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?

-Hunlar

26-                 Anadolu’yu Yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?

-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

 

27-                 Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?

-Pasinler

28-                 Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?

-Malazgirt Meydan Muharebesi

 

29-                 Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?

-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

 

30-                 Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?

-Siyasetname

31-                 Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?

-Katvan Savaşı

 

32-                 Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?

-Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)

 

33-                 Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?

-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

 

34-                 Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?

-Subaşı

 

35-                 İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?

-Çaka Bey- Çaka beyliği

 

36-                 Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?

-Süleyman Şah

 

37-                 Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

-Miryekefalon Savaşı-Anadolu. Selçuklu devleti dönemi

-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-                 Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?

-I.Alâeddin Keykubat

 

39-                 Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?

-Kösedağ savaşı

 

40-                 Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?

-Karamanoğulları — Karaman oğlu Mehmet Bey

 

41-                 Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?

-Karesioğulları

42-                 Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?

-Dulkadiroğulları

43-                 Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?

-Lonca teşkilatı

 

44-                 Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanaatkâr teşkilatının adı nedir?

-Ahilik teşkilatı

 

45-                 Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?

-Babür Hükümdarı Babür Şah

 

46-                 Kimin Adına yaptırılmıştır?

-Karısı Mümtaz Mahal Adına

47-                 Hangi ülkede bulunmaktadır?

-Hindistan (Agra şehri)

 

48-                 Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?

- Muhakemetü’l Lügateyn

 

49-                 Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

-Koyun Hisar Savaşı

 

50-                 Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?

-Bursa-Orhan Bey

 

51-                 Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?

-Ahi Evran

52-                 İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?

-Osman Bey

 

53-                 Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur? Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?

-Orhan Bey-Karesi oğullarının

 

54-                 Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir?

-Çimpe Kalesi-Orhan Bey

 

55-                 Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?

- Orhan Bey

 

56-                 İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?

- Orhan Bey – İznik

 

57-                 Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?

-Orhan Bey dönemi (ilk vezir Alâeddin paşa)

 

58-                 Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?

-Sırpsındığı Savaşı

 

59-                 Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?

-Edirne
Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

 

60-                 Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?

-I. Murat

 

61-                 Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?

-Tımar Sistemi-I.Murat

 

62-                 Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir?

-I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)

 

63-                 Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) unvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?

-Yıldırım Bayezid

 

64-                 İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmet’in tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?

-Fetret Dönemi

 

65-                 Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?

-Timur İmparatorluğu

 

66-                 Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?

-Şehzade Mustafa

 

67-                 Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?

 

68-                 Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?

-Edirne Segedin Antlaşması

 

69-                 Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?

-II. Kosova savaşı

 

70-                 Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?

- I. Murat (I.Kosova Savaşı)

 

71-                 İstanbul’un Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?

-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

 

72-                 İstanbul un Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?

-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

 

73-                 Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmiştir?

-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

 

74-                 F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?

-Otronto( İtalya) Seferi

 

75-                 Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)

-Kanun Name-i Ali Osman

 

76-                 Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?

-F.Sultan Mehmet

 

77-                 Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?

-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)

 

78-                 İlk Osmanlı Halifesi kimdir?

-Yavuz Sultan Selim

 

79-                 Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?

- Yavuz Sultan Selim

 

80-                 Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?

-Mohaç Meydan Savaşı

 

81-                 Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?

-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)

 

82-                 Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?

-Preveze Deniz Savaşı

 

83-                 Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir?

-Zigetvar Seferi

 

 

84-                 Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?

-Ferhat Paşa Antlaşması

 

85-                 Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?

-Kasr-ı Şirin

 

86-                 Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?

-Zitvatorok Ant.

 

87-                 Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?

-Bucaş Antlaşması

 

88-                 Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?

-Bucaş Antlaşması

 

89-                 Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?

-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)

 

90-                 Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?

-Karlofça Antlaşması

 

91-                 Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?

-Karlofça Antlaşması

 

92-                 Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?

-Karlofça Antlaşması

.

93-                 17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?

-Merkez (İstanbul)isyanları

 

94-                 17.yüzyılda Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir?

-Celali İsyanları

 

95-                 Osmanlı’da Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?

-Tarhuncu Ahmet paşa

 

96-                 Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?

-Lale Devri

 

97-                 Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?

-Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer

 

98-                 Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır?

-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

 

99-                 Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?

-Küçük Kaynarca Antlaşması

 

100-             Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?

-Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

 

101-             Rusya ve Avusturya’nın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?

-Grek Projesi

 

102-             Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?

-Yaş Antlaşması

 

103-             Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?

-Lale Devri

 

104-             Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir?

-İbrahim Müteferrika- Lale Devri

 

105-             III. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?

-Nizamı Cedid

 

106-             III. Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?

-İrad-ı Cedid

 

107-             Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?

-Fransızca-III. Selim Dönemi

 

 

108-             Fransız ihtilalının yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?

-Sırplar

 

109-             Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?

-Rumlar

 

110-             Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

-Hünkâr İskelesi Ant.

 

111-             Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?

-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

 

112-             Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?

-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır

 

113-             Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?

-Berlin Antlaşması

 

114-             Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?

-Sened-i İttifak

 

115-             Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?

-Vaka-i Hayriye

 

116-             Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?

-II. Mahmut

 

117-             Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?

-Asakir-i Mansure-i Muhammediye

 

118-             Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?

-Müsadere Usulü

 

119-             Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?

-II. Mahmut

 

120-             Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir?

-Takvim-i Vekayi

 

121-             Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?

-Tanzimat Dönemi

 

122-             Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?

-Abdülmecit

 

123-             Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

-Tanzimat Fermanı

 

124-             Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?

-1876 Kanun-i Esasi (II. Abdülhamit dönemi)

125-             II. Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?

-31 Mart Vakası

 

126-             Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?

-Cülus Bahşişi – Cülus Töreni

 

127-             I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?

-Ekberiyet Sistemi

128-             Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir?

-Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

 

129-             Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi unvanla sefere çıkardı?

-Serdar-ı Ekrem

 

130-             Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?

-Öşür(aşar)

 

131-             Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?

-Cizye

 

132-             Gayri Müslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir?

-Haraç

 

133-             Osmanlı Devletinin para birimi nedir?

-Akçe

134-             Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?

-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

 

135-             Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir?

-Ulufe

 

136-             Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi?

-Reaya

137-             Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır?

-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

 

138-             I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslav gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?

-Yavuz-Midilli

 

139-             Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?

-Nusret Mayın Gemisi

 

140-             Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?

-1918 Brest Litowsk

 

141-             Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?

-Mondros Ateşkes antlaşması

 

142-             Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi başyazarı kimdir?

-Hasan Tahsin

 

143-             Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?

-Kuva-yi Milliye

 

144-             İzmir’in işgaline nerede karar verilmiştir?

-Paris Barış Konferansı

 

145-             M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve unvanla gönderilmiştir?

-9.Ordu Müfettişi

 

146-             Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?

-Amasya genelgesi

 

147-             İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?

-Amasya Genelgesi

 

148-             Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?

-Erzurum Kongresi

 

149-             “Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?

-Erzurum Kongresi

 

150-             Amaç, yöntem ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?

-Erzurum Kongresi

151-             Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?

-Erzurum Kongresi

 

152-             Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir?

-Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 

153-             İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?

-Amasya görüşmeleri

 

154-             Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?

-Felah-ı Vatan

 

155-             İtilaf Devletlerince İstanbul’un fethine yol açan olay nedir?

-Misak-ı Millinin ilanı

 

156-             TBMM Hangi tarihte açılmıştır?

-23 Nisan 1920

 

157-             TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?

-Teşkilat-ı Esasiye

 

158-             TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir?

-Hıyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu

 

159-             Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?

-Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

 

160-             TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?

-Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

 

161-             Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?

-Gümrü Antlaşması

 

162-             Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?

-Fransa – Ankara Antlaşması

163-             Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?

-Güney Cephesi

 

164-             Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?

-Yunanistan

 

165-             Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?

-I.İnönü Zaferi

166-             Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir?

-Gümrü Antlaşması

 

167-             Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?

-Rusya-Moskova Antlaşması

 

168-             Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir?

-Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

 

169-             İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?

-Londra Konferansı

 

170-             Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?

-Kütahya-Eskişehir Savaşları

 

171-             M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?

-Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce

 

172-             Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcayla yayınlanan emirlere ne ad verilir?

-Tekâlif-i Milliye Emirleri

 

173-             1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?

-Sakarya Meydan Muharebesi

 

174-             TBMM tarafından M.Kemal’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı hangi olayın ardından verilmiştir?

-Sakarya Meydan Muharebesi

175-             Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?

-Sakarya Meydan Savaşı

 

176-             Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?

-Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbeycan’la imzalandı)

 

177-             Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?

-Fransa (Ankara Antlaşması ile)

 

178-             İstanbul. Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM YE bırakılmıştır?

-Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

179-             Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?

-Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

180-             Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?

-Başkomutanlık Meydan Muharebesi

 

181-             Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?

-Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

182-             Son Osmanlı Halifesi Kimdir?

-Abdülmecit Efendi

 

183-             Son Osmanlı Padişahı kimdir?

-VI. Mehmet (Vahdettin)

 

184-             Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?

-Lozan Barış Antlaşması

 

185-             İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?

-Lozan Barış Antlaşması

 

186-             Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?

-Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 

187-             Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir?

-Saltanatın kaldırılması

 

188-             Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

-M.Kemal Paşa

189-             Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir?

-İsmet (İnönü)Paşa

 

190-             Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?

-Fethi (Okyar) bey

 

191-             Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?

-İsmet İnönü

 

192-             Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?

-Halifeliğin Kaldırılması

 

193-             Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?

-Cumhuriyet Halk Partisi

 

194-             Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?

-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

 

195-             M.Kemal dönemin de çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?

-Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

196-             Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?

-Takrir-i Sükûn Kanunu

 

197-             17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?

-İsviçre

 

198-             Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?

-Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

199-             Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?

-Türk Dil Kurumu

 

200-             Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

-Milliyetçilik İlkesi

 

201-             Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonomik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?

-İzmir İktisat Kongresi

 

202-             Atatürk’ün Ekonomi siyasetini açıklayan ilkesi hangisidir?

-Devletçilik

 

203-             Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?

-Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

 

204-             Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?

-1934

 

205-             İtalya ve Almanya’nın tehdidine karşı Türkiye–Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?

-Balkan Antantı

 

206-             İtalya’nın Akdeniz’deki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?

-Sadabat Paktı

 

207-             Atatürk ün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?

-Cumhuriyetçilik-Laiklik

cevap ver

*!*alapop.org*!* Tomó dos botellas sin el beneficio. viagra vs levitra vs cialis Ojalá pudiera conseguir mi espalda. Me dieron dos traductor propecia botellas para, pero no considero que vendo viagra foro las dos botellas eran centavos wor.th. Tomé la Creación de la Naturaleza en la primavera de el consejo es seguro comprar levitra por internet viagra generico para que serve kamagra e hipertension viagra con cocaina propecia fotosensible de un amigo. Yo era mucho peor cuando dejé que cuando empecé a tomarlo. I disminuyó en peso y sentí peor en general. levitra requiere receta medica propecia orkut minoxidil cialis culturismo Tuve la oportunidad viagra testosterona de donde comprar costo cialis 5 mg in farmacia viagra foro estar activo y de cuando propecia segunda mano tomar viagra hipertension empecé a tomarlo, venta viagra en madrid pero cialis quito era incapaz de salir de la cama después de tomar dos botellas. Ojalá que yo pudiera recuperar que me quitaron sin beneficio. Mi hijo, Gussie Jones, precio de cialis en andorra sufría priligy como se toma viagra sildenafil dosis de tuberculosis propecia de por vida desde hace un año. Creación de la Naturaleza, se recomendó a él como una cura, y finalmente comprar viagra sin receta empezó a tomarlo. Él tomó dos botellas de la medicina, pero antes de terminar viagra de mujeres la primera que sufrió terriblemente propecia if con el estómago como consecuencia de la misma. Creo firmemente que le hizo más daño que bien, y aceleró su muerte, y viagra cialis foro viagra funcionamiento yo soy libre se puede comprar viagra farmacia sin receta de composicion viagra hacer esta exposición kamagra en la hipertension pulmonar de los hechos del caso. Para quien pueda interesar Esto es para certificar que mi hermana, la señora Kibby, fallecido, mientras vivía en West Rico Street, y que sufría de tuberculosis pulmonar, comprar y utilizar según las instrucciones, cinco botellas de la Creación de la Naturaleza. Sbe no ganó en fuerza o parezcan ser beneficiado en priligy similares absoluto por su Mi hija, Carrie, fue al sur para su salud cialis soft alrededor de mayo, después de haber sido informada de ir allí por nuestro médico familiar. Para evitar que cada vez lonesome me suscribí para el Despacho de Columbus, en el que vio el anuncio de la Creación de la Naturaleza, y no estaría satisfecho hasta que ella lo había intentado. *!*appes.es*!* También encontró que si h diank durante una comida, que estaba en gran peligro de ser Sulk eated. En laal no couKI toma más de cuatro mesa spoosiuU de los alimentos sin viagra diabetes contraindicaciones que su no siendo rMumed viagra 50mg entrar en el estómago. Se hicieron esfuerzos para aprobar una prubang tluicksilYer fue Alim le había dado, pero en viagra farmacias similares vano murió efectos del viagra di después de ser precio de levitra bucodispersable viagra levitra y cialis cialis en espanol visto. A MMidetab siaed bolsa museuUir se encontró deiscending entre venta de viagra en farmacias el cialis se vende sin receta cialis mejor que viagra el viagra generico certificato propecia cantidad cialis barata genericos de propecia 1 mg cialis jovenes o ophapM y TKE ne era cvtttinuoos viagra impotencia psicologica con la faringe y del IVA. thw vtaia beloi muerte comenzó a sndkr hx IK wV MMU O una utrwt rrnlMHS y Im. disfagia iGght, que continuó durante dieciocho meses. En los meses de enero y Fehniaiy, se hizo más intenso, y fue acompañado emaciación fcy. propecia opinion 1 mg Cuando se ve en julio kamagra comprimidos de sólidos requiere la nustication más completa, y el descenso del bocado producen un ruido tragando. Un fluido como el cialis se puede comprar sin receta medica la saliva constantemente segregada, a la cantidad de pintas cialis diario propecia pvp generico o en las horas, a veces se mezcla con los alimentos. Una sonda esofágica fue detenido frente al cartílago cricoides una comprar viagra en farmacias candelilla de cera tratamiento con viagra delgada parecía pasar ser Rond la obstrucción, pero, a partir viagra dosis de propecia para comprar cialis autentica hombre de la forma que había supuesto, esto era dudoso, comida gallina fue ingerido, fue retaincKl por un corto tiempo, y luego, regur itated, uncluinged. Por último, no hay comida se podría hacer para entrar en el estómago, y ror las últimas tres como tomar viagra semanas de vida, fue apoyado por injectionB nutritiva. vendo viagra generica comprar cialis original online madrid madrid Un perro, en forma venta cialis farmacias a la de un dedo del tole, S pulgadas de longitud, descendió fiwn la parte posterior y la parte inferior de la faringe, hacia abajo entre la columna y el esófago. Dos tercios de los que estaba cubierto viagra embarazo propecia y aerobic por fasiculi del ttofltmction inferior de la faringe. El ptiarynx fue muy dilatado en una comuna libre en existido entre él y la bolsa. Una estenosis se encontró inmediatamente behud el cartílago cricoides, formada oy un pliegue de la membrana mucosa. *!*cescyl.es*!* Las principales fuentes de contaminación compra de viagra en madrid en East Walpole dos fábricas comprar viagra generico en españa de papel, y en ambos casos los propietarios están construyendo obras bien diseñados y amplios para la purificación de sus desechos bajo la dirección y supervisión de ingenieros con experiencia en los métodos necesarios para la purificación exitosa de tales desechos y es probable que con la realización de estas obras, que deberán ser efectuadas durante el año que viene, la grave contaminación adicional del río por los desechos de estos molinos se puede prevenir. En caso de que, sin duda, serían necesarios los molinos ser agrandados o la cantidad propecia precio enfermeria de residuos aumento de adiciones a las obras de depuración. B mucho el más ofensivo de todos los residuos que contribuyen a la molestia en este río son los residuos de aguas residuales proscar ogame propecia y la fabricación se descargan en el río viagra genérico alguien lo ha probado a través del canal de Hawes Brook de la curtiduría de los Hermanos Winslow y Smith Company en Norwood. Las aguas sildenafil viagra pdf residuales y los desechos de fabricación ofensivas de esta curtiembre, que asciende normalmente a más de, galones cada día, contienen una quantit de materia putrescible varias veces más grandes que se encuentran en un olumen igual de aguas residuales domésticas. efectos del viagra en una mujer Grandes cantidades de lana se recorrieron en este curtiduría, y gran parte de los residuos woolscouring se ha descargado viagra barato madrid foro viagra en el río sin tratar, salvo que las obras para la eliminación de las grasas de la basura lavado de lana se instalaron en la última oxido nitrico viagra parte del año. se vende viagra Estas obras, como en la actualidad construido y operado, proporcionar preUminary tratamiento para cialis en promocion la purificación de los desechos, pero no reducen comprar viagra barcelona en gran medida la cantidad levitra disfuncion psicologica de materia orgánica descargada en Hawes Brook, y no todos cialis afecta el higado los de la lana para fregar los pastillas viagra venta residuos es aún tratada en la planta como ahora funciona. Tanques Hace varios años de sedimentación y cuatro acres de camas de filtro se construyeron para el tratamiento de los residuos de este curtiduría, y las áreas adyacentes estaban encerrados por diques para contrareembolso kamagra paypal el secado del lodo descargado desde los tanques de sedimentación. Las camas ya se han reconstruido, y se ha previsto para el tratamiento de los residuos de productos químicos, tanto antes de entrar en los tanques de sedimentación y después de su salida de los filtros, y durante la última parte de la construcción viagra usar de pequeñas áreas cialis a largo plazo adicionales de lechos filtrantes fue comenzado. El área de filtración actualmente en uso es inadecuado para la purificación satisfactoria de los desechos de la curtiembre, y sólo una parte de los residuos se ha pasado a través de los filtros en el último año. El eflfluent descargado en Hawes Brook de los filtros ha contenido grandes cantidades de materia orgánica, como lo demuestra la inspección y análisis repetidos, y que crea en sí mismo una molestia en Hawes Brook y el río Neponset. Una gran parte de los desechos de la curtiembre, sin embargo, ha sido dado de alta de los tanques de sedimentación directamente al río sin ningún tratamiento adicional, y una parte considerable de estos residuos aún no ha pasado a través de los tanques de sedimentación, pero ha sido dado de alta donde comprar viagra en sevilla directamente tomar viagra sildenafil en el río sin tratamiento. De hecho, para un período de varias semanas en la última parte de todos los residuos de curtiembres fue dado de alta sin tratamiento en Hawes Durante varios meses anteriores a septiembre, la mayor parte de los residuos se pasó por grandes cuencas formadas por las presas o diques en el barrio de Hawes Brook, y de esta forma una gran parte de los desechos de las obras se dio un período de sedimentación contrareembolso kamagra paypal de casi una semana, pero los desechos putrefactos en estos embalses, ya principios de septiembre todo el contenido de uno de ellos en posesión propecia efectos 5 alfa reductasa de más de, galones se vacían en Hawes Brook y de allí al río, lo que hace el estado del río a lo largo de su longitud más ofensivo que en cualquier otro bien considerables sumas de dinero no tienen ninguna duda ha gastado por esta corporación, el trabajo no se ha llevado a cabo bajo competente y la supervisión de ingenieros experimentados, y las obras construidas hasta ahora han brindado ninguna ayuda material de la contaminación de Hawes Brook y el río Neponset por las aguas residuales y los residuos de fabricación de esta precio cialis caja fábrica. Si la operación de este curtiduría continuará aproximadamente cialis online venta como en los últimos años, y la instalación de obras eficientes para foro kamagra paypal la purificación propecia para la prostata de las aguas residuales y los residuos de fabricación se lleva a cabo no más rápida o eficiente que ha sido hasta ahora el caso, esta fábrica, en opinión viagra otras pastillas de la Junta, se seguirá cumpliendo una cantidad detrol propecia suficiente de materia falta en Hawes Brook y el río Neponset para crear una molestia en aquellos strearns. Mientras que los oficiales de la ley de la Comunidad eran antaño enero solicitada compro viagra precio para asegurar el cumplimiento de las directrices de la Junta, el asunto todavía comprar viagra sin receta en farmacias no se ha llevado a una decisión. Mientras tanto, el río sigue siendo una molestia, su condición de ser peor en varios aspectos importantes que nunca, y la Junta no ve ninguna posibilidad de un alivio inmediato para los habitantes del valle Neponset de la condición actual ofensiva de la corriente en el parte inferior de su curso a menos que la legislación adicional se puede viagra como se toma tener que asegurar un cumplimiento más puntual por los fabricantes y otras personas con este tipo de requisitos en materia de la purificación de sus residuos que sean necesarios para el mantenimiento de las condiciones sanitarias decentes en este río. *!*agglo-soissonnais.com*!* Strychnine stimule les centres viagra 200mg nerveux de la moelle cialis 20mg ligne cialis achat en ligne canada de spinai et de la moelle. Il est utilisé comme un stunulant respiratoire le viagra et t il dangereux lorsque la respiration menace à l'échec. Il est utilisé dans certaines formes de paralysie musculaire, mais il est nuisible dans d'autres. Son action tonique sur le centre de spinai est utilisée en l'ajoutant à une atonie de cialis achat montreal acheter levitra bayer laxatifs dans différents sphincters forum cialis prise quotidienne cialis normal dosage clomid et octuplés et des muscles de l'impuissance. prix du viagra ordonnance Dans ces sa valeur est probablement faible. acheter du cialis 10 mg Il est utile cialis 40 mg dosage comme un tonique général, pour améliorer levitra cialis 5 mg online generique cialis et viagra 20mg en ligne le ton et la levitra kamagra prix pharmacie bayer 5 mg nutrition des muscles, et de ce fait l'état de santé général. levitra generique avion Ses aides efifect stomacales effet du viagra chez un jeune cialis generique 20mg dans l'action viagra tunisie prix tonique. Elle est caractérisée par des convulsions très violentes, due à la stimulation excessive des centres de spinai. Les spasmes sont provoquées par une légère excitation une touche ught, les secousses du sol, un bruit soudain, etc tous ou acheter du viagra sans ordonnance les muscles du contrat prix kamagra pharmacie de corps violemment en même temps. Les convulsions sont donc symétrique et que les viagra prix pharmacie belgique muscles du comparatif pharmacie en ligne prix propecia dos sont les plus forts, le corps est cialis jean coutu arqué vers l'arrière opisthoUmus prix viagra 100 mg comprimé pelliculé boîte de 12 repos sur la tête et les talons. Convulsions avec le corps penché en avant prix levitra 10mg en ligne sont emprothotoniis. acheter du cialis en ligne forum Lorsque les convulsions sont doux, les muscles se contractent et se détendent alternativement, constituant des spasmes quand les spasmes deviennent plus sévères, les muscles restent tétanique acheter dapoxetine france contrat. convulsions Strychnine sont très semblables à ceux de l'anatoxine du tétanos traumatique un produit par la toxine du bacille viagra marché noir du tétanos. Le difiference principale est que le tétanos viagra cialis cocktail traumatique se développe plus lentement et est plus persistante, et est le plus souvent limitée à un ensemble de muscles, comme dans le traitement de l'empoisonnement de strychnine. Toute la strychnine restant devrait être oxydé par le permanganate. *!*nutrition-expertise.fr*!* L'Environmental Protection Agency acheter viagra marocain levitra 20mg 10mg a proposé une IX admissible. INDICATEURS DE accumulation excessive Mertz note que les humains ne sont pas bien protégés contre les expositions déficientes ou excessives achat viagra legal de molybdène dans l'environnement et que les expositions clomid en direct différentielles cialis generique pas cher lequel a plus d'effet cialis ou viagra en france sont facilement pris prix du levitra en baisse en compte dans le contenu de clomid et dydrogestérone tissus de l'élément. Ainsi, la mesure des taux de molybdène dans cialis tadalafil france un tissu achat de cialis forum facilement accessible tel que le sang peut fournir une indication de l'exposition. La fonction essentielle de molybdène dans l'enzyme xanthine oxydase offre également la possibilité de mesurer une réponse biologique à une levitra prix en france exposition viagra internet france excessive au molybdène. Saturation de cette enzyme n'a pas été démontrée, boutique levitra et son activité augmente sur une grande méthodes colorimétriques qui emploient dithiol fournir une procédure simple, rapide, levitra le moins cher précise occasion levitra en pharmacie et sensible de dosage du molybdène dans biologique et d'autres échantillons Quin et Brooks, Cardenas et Mortenson. Échantillons biologiques sont incinéré à C et lessivés avec le HC alors viagra médecine propecia forum ou acheter cialis marocaine le complexe de molybdène prix cialis sur ordonnance dithiol est extrait avec de l'acétate d'isoamyle. Interférence à partir de métaux tels viagra en pharmacie en ligne que le fer et le tungstène et d'autres constituants de la matière biologique a été trouvée comme étant négligeable. viagra 100 mg doctissimo D'autres dosages colorimétriques avec des réactifs tels que le thiocyanate Dick cialis 5 indications et Bingley, et de l'acide benzohydroxamique tolyl méthoxy Abbasi, ont également été trouvés pour fournir des viagra 100 mg doctissimo mesures assez sélectifs et sensibles de molybdène. Berman a noté la lenteur acheter viagra pfizer 100 mg du développement de méthodes instrumentales pour l'analyse de molybdène, mais acheter viagra pfizer 100mg baclofene ghb a signalé certaines applications d'analyses spectrographiques, l'analyse par activation neutronique, fluorescence des rayons, spectrométrie d'absorption atomique flamme et l'analyse en four de graphite pour la détermination de molybdène dans les matériaux biologiques. Une plus grande attention doit être accordée à l'élaboration cialis durée d'action des décisions standardisées de molybdène, avec des matériaux de cialis en tunisie référence cialis prix andorre certifiés biologique Mertz. kamagra effet Base de critères d'interprétation des normes pour l'interprétation des niveaux de molybdène de sang n'ont pas été établies. Allaway déterminé la teneur en molybdène de sang prélevé sur des hommes adultes dans des sites dans les différents États des États-Unis. D'échantillons, viagra rembourse par la secu avaient des niveaux détectables de gt de molybdène. Ces échantillons tarif du propecia provenaient de neuf sites géographiques, avec des valeurs moyennes allant de. Lorsque deux sites avec des valeurs anormalement élevées ont été éliminés, les valeurs variaient de. *!*www.fes-mv.de*!* Immer, wenn er beobachtet, er hat Symptome droht das zweite Auge folgen Panophthalmitis gesehen hat, hat er in der Regel auch gefunden, dass dieser eine schmerzhafte Stumpf verlassen hatte. Viel in der Geschichte der sympathischen Augenentzündung ist zwar noch unklar, es ist, zumindest, bestimmte, dass jede Art von Verletzungen der Ciliarnerven cialis wo kaufen viagra nebenwirkungen herz kann es zu erregen, und leider ist der Beginn der Unfug oft sehr heimtückisch. Der Patient nur für den Chirurgen durch die subjektiven Symptome zu einem Zeitpunkt, wenn die hartnäckigen Krankheit zu weit Sichtfeld zu konservierenden viagra rezeptfrei kaufen vorkasse gebracht. Darüber hinaus unterscheidet sich die Aufnahme in verschiedenen Fällen deutlich, in einigen nur durch viagra 4 st sehr leichte konzentrische levitra 20mg rezeptfrei bestellen cialis verschreibungspflichtig cialis kamagra bestellen viagra 100mg shop Kontraktion priligy kaufen schweiz levitra beschreibung der Gesichtsfeld angegeben, oder durch leichte Ermüdung Blick potenzmittel kamagra de auf nahe Objekte, in anderen durch schnelle Verlust der Sehkraft, ständige blendend und Tanz der Objekte vor den Augen, oder durch Thränenabsonderung mit Lichtscheu. Dass es keine Heilmittel zur Verfügung, aber Enukleation, und dass diese oft nicht, wenn aber früh nach dem Auftreten der Symptome praktiziert wird, wird an alle Chirurgen bekannt, und es daher festgelegt, viagra 10mg dass die Entkernung eines Schusses Auge geblendet wird seine Lands bewahren die Weitere sicherlich die früher durchgeführt wird, und dass sie vor dem Auftreten des kleinsten Thränenabsonderung oder Kontraktion des Feldes durchgeführt werden. Im Fall der einfachen Soldaten und andere, der weniger Gebildeten, haftet entfernt von qualifizierten Augenchirurgen viagra ohne rezept kaufen deutschland zu sein bei ihren cialis 10mg preis eigenen Wohnungen und spät in eine Beratung für ihre Beschwerden zu sein, sollte Enukleation als prophylaktische Maßnahme in allen Perforieren revatio levitra viagra tschechien Schuss durchgeführt werden Wunden Erblindung. Das Wollhaarseil von Grafe zu empfehlen ist, zumindest fragwürdiger Zuverlässigkeit für das Ende in Sicht und den Abschnitt der Ciliarnerven durch Grrafe beraten und zuerst von Meyer praktiziert wird, ist offen für den Einwand, dass es schwierig ist, bestimmte der Aufteilung zu sein alle Nerven, mit dem Unfug kann getan werden, und dass, wenn geteilt, sie wieder zu vereinen und wieder die Gefahr der sympathischen cialis generika paypal Zuneigung kann. Es hat gedrängt worden, dass für die Aufnahme von einem künstlichen Auge eine Welt verschwendet besser kamagra in holland viagra in apotheken als Enukleation. Auf dieser Erde, riet Himly kostenlos Teilung des Augapfels in Panophthalmitis und Williams das Abschneiden der vorderen Hälfte, indem eine Katarakt Messer propecia online ohne rezept durch cialis per preisvergleich cialis 20 mg axicorp nachname bestellen den Äquator und der Abschluss der cialis order Abschnitt von Schere. Neben den freien Blutungen aus der Aderhaut, die oft von solchen natürlich erzeugt würde, ist es offensichtlich, dass die Bewegungen eines solchen Stumpf wäre sehr unvollkommen, da die geraden Augenmuskeln vor dem Äquator eingesetzt. Es viagra online rezeptfrei erfahrungen viagra 4 st kann nicht geleugnet werden, dass ein künstliches Auge bewegt viagra ohne rezept apotheke cialis ohne rezept zoll sich besser, wenn auf den Überresten der Welt gelegt, als wenn auf der Bindehaut und nur Muskeln, aber es ist auch wahr, dass der Stumpf ist oft irritiert durch den Fremdkörper, und das levitra online ohne rezept sympathische Ophthalmie kann so hergestellt werden. In Bezug auf die Methode der Enukleation Cohn stellt fest, dass, viagra bestellen schweiz obwohl die Bedienung ist cialis paypal sehr einfach, wenn die sich mit einer ungeöffneten Augapfel der gewöhnlichen levitra kaufen preisvergleich Spannung und mit einer natürlichen Bindehaut, wird es sehr schwierig, wenn die Bindehaut ist geschwollen und der Augapfel gebrochen oder sehr weich. Im ersteren Fall werden die Eintauchpunkte der Muskeln sind nicht leicht zu finden. Cohn denkt, dass es eine Frage der Gleichgültigkeit, die Muskel ersten unterteilt ist, oder in welcher Reihenfolge der Nachfolge sie getroffen werden. Er wendet sich gegen die Methode der Wiener Schule, in der der Muskel viagra frau apotheke auf der linken Seite ist in einiger Entfernung von seinem Einsetzen in der ganzen Welt verteilt, und der Abschnitt noch befestigt wird durch die Zange gegriffen und verwendet werden, um die Kugel in jede gewünschte Richtung zu bewegen. *!*buchhandlung.komed.de*!* Der zweite Punkt bezieht sich auf die Herkunft der Gelbfieber in Europa. Hat cialis 12 kaufen diese Krankheit spontan entstehen in Spanien r wird es dorthin von einigen zwischen diesen beiden kamagra was ist das Vermutungen Platziert ausländischer Quelle gefördert und trotz der vielen subtilen Argumenten levitra kaufen in deutschland Gebrauch gemacht, um die erste und durch die mich verführt suche viagra zu kaufen hatte, zu schaffen, jetzt nicht zögern, zu entscheiden, für die zweite. Es wird auf die stärksten Vermutungen gegründet und fürchte dich nicht, es als eine positive Wahrheit zumindest als sehr wahrscheinlich ein voran, wenn nicht,. viagra legal kaufen deutschland kamagra cialis generika Aber woher hat Spanien leiten die Gelbfieber cialis generika preis Ganz allgemein ist es aus Amerika gebracht, aber die Epidemie peter lenz viagra kam in allen bedauern sehr, dass die Krankheit, die für eine lange Zeit die Küste von Coromandel verwüstet hat, von Pondiche nach Kalkutta, ist nicht mehr genau verstanden, da sie bisher nur kosten levitra ihre durch eine sehr zweideutige Qualifikation bekannt. Von Notizen in meinem Besitz, die aber sind sehr unvollkommen ist, erscheint diese Krankheit nicht cialis bestellen dusseldorf conta Voll, aber wenn es die gleichen, die die Insel von Frankreich propecia 0.25 eod verwüstet hat, ist, werden wir gezwungen sein, eine Meinung zu bilden, es ganz anders. Aus neueren Informationen zu diesem Thema, scheint es, dass viagra rezeptfrei online kaufen die Krankheit viagra haltbarkeitsdatum priligy 60 mg preisvergleich cialis auf rechnung kaufen auf die Insel von Frankreich pro gesalzen in der gleichen Weise wie das Gelbfieber in Andalusien. Werg, wenn letztere war ansteckend, warum leugnen, diese Qualität in der ersten finden wir darüber hinaus große Analogie in ihrer Symptome. Warum weigern sich, cialis 5mg dosierung erfahrungen nebenwirkung levitra 10 mg in ihrer Identität glauben, aber das gelbe viagra cialis einnahme viagra bestellen anoniem cialis echtheit prüfen Fieber von Cadiz kam aus Kalkutta. Das von der Insel von Frankreich her von Manilla von einer englischen Fregatte durchgeführt. kamagra 100 erfahrung Welcher cialis rezeptfrei vergleich dieser Orte ist die primäre Quelle der Krankheit Ist es Mamlla Ist es Kalkutta Oder gibt es in der propecia frontaler haarausfall gleichen Zeit zwei Quellen Aber das levitra packstation ist noch nicht alles. Der Autor hat gesagt, dass der Winter, hatte wahrscheinlich viagra generika rezeptfrei kaufen cialis oder viagra test alle Keime des Gelbfieber in Andalusien, und dass, wenn wieder eingeführt, würde es nicht wieder erscheinen in dieser Provinz zerstört. Das Fieber hat er jetzt TELB uns, sein Aussehen im letzten Jahr erneut dort zwar für levitra ohne rezept schweiz die Ehre seiner Vorhersage, die er schreibt sie auf eine Ursache, die zwar echte Wille, fürchtet er, Schreck viagra ohne rezept kaufen legal Skeptiker Köpfen, nämlich auf die Macht besaß ansteckend Keime im System auch online apotheke viagra ohne rezept für eine große Länge der Zeit erhalten. Zu diesem Denn er schreibt auch das Aussehen des Fiebers, das er bescheiden bekennt brach im letzten Jahr, in zwei kleinen Wohnungen des SIE ein Morena. cialis woher Da es wahrscheinlich ist, einige der Einwohner dieser Orte hatte Xeres oder Sevilla zuvor besucht, während der Zeit der Epidemie des Jahres, und dann abgeleitet die tödlichen Keime entwickelt, cialis überdosiert online viagra forum die nur 12 Monate später waren. Dies, so sagt uns, ist eine Hypothese gut verdient der Untersuchung. *!*retemusei.provincia.treviso.it*!* Ci sono otto specie di scimmie, ma non levitra prezzo in chimica vendita kamagra in italia si trovano tutti in ogni distretto. Vivono in truppe, ma quando il vecchio vivono generalmente da soli o in coppia. Di tutti gli animali mammiferi che abitano la foresta della tribù scimmia è la più numerosa, ma la povera scimmia è circondato antinfiammatorio propecia viagra farmacia napoli kamagra prezzo da nemici l'uomo più grande dell'essere, che mette trappole ovunque per prenderlo allora è continuamente braccato dai negri con le pistole viagra eccipienti o le frecce della guanonien, un'aquila, è anche il suo nemico inveterato. Il cialis zma guanonien è un'aquila più formidabile, e, nonostante tutti i miei sforzi, durante il mio ex e questo ultimo viaggio, sono stati in grado di uccidere una ma più volte è stato pubalgia propecia sorpreso nel bosco da un improvviso grido di angoscia comprare viagra milano levitra 20 mg risultati farmaco cialis on day cialis levitra differenze viagra spedizione 24 ore di una scimmia che era stato sequestrato da questa leopardo dell'aria, come gli indigeni spesso lo chiamano, e poi ha visto l'uccello con la sua preda scomparire alla vista. Un giorno, la caccia 20mg cialis attraverso la fitta giungla, è venuto a un luogo coperto di oltre un centinaio costo del viagra in farmacia kamagra jelly di teschi di scimmie di diverse dimensioni. Alcuni di questi crani deve essere stato tliose di animali viagra senza ricetta bologna formidabili, e tlaese ora e poi è riuscito, comprare levitra bayer a quanto pare, a dare acquistare viagra forum morsi sucli a questa aquila che bim disabili. Per un po viagra viagra pfizer india levitra romania come usare 'me stesso pensiero nella Valle del Golgota. Poi ha visto in cima a un albero gigantesco, ai piedi dei quali sono stati i teschi, il nido dell'uccello, ma il giovane cialis 10 mg effetti indesiderati era volato via. è sildenafil levitra stato detto dagli indigeni che la guanonien viene e pone nello stesso nido j orecchio dopo anno. Quando saranno acquistati un esemplare cialis gratuito adulto, può essere trovato a rivaleggiare in dimensioni Dal lato degli uomini selvaggi vagavano per le scimmie, scimpanzé formando diverse varietà. cialis due volte a settimana cialis 4 compresse Questi sono chiamati dai negri del Nschiego, Nschiego Nkengo, Nschiego Mbouve, e Kooloo Kamba, tutti strettamente alleati, e pensa quasi distinguibili gli uni dagli altri per la loro struttura ossea. Poi venne il più grande di tutti, il gorilla, che potrebbe essere veramente chiamato il re della foresta. manipular paroxetina gocce dapoxetina Tutti vagavano in questa grande giungla, che sembra così ben adattati per essere le loro case, per cui vivono le noci, bacche e frutti di bosco, si trovano in numero più viagra effetto o meno tutto l'anno ma che mangiano una tale quantità di cibo che essi sono obbligati a vagare da un luogo all'altro, e si trovano periodicamente nello stesso quartiere. vendita levitra online miglior prezzo L'elefante è diventato scarso, quanto dura effetto viagra e si allontana sempre di più ogni anno nelle fortezze Miglia viagra senza ricetta in svizzera dopo miglia sono stati percorsi oltre senza sentire il suono di un uccello, il chiacchiericcio di una scimmia, o il passo di una gazzella, il ronzio degli insetti, il calo di una foglia del dolce mormorio di qualche GEOGRAFIA FISICA nascosta E CLIMA. flusso è venuto solo dopo le nostre orecchie per rompere il deaclness di questo silenzio awing, e disturbare il più grande uomo di solitudine possa mai vedere una solitudine che spesso mi raggelò, ma che era ben adattato per lo studio sono rimasto sorpreso il piccolo numero di nuovi uccelli I trovato. *!*cultura.it*!* di conseguenza viagra ultime notizie lo condusse a Salem, e lo presentò cialis 5 compresse al signor viagra utilizzo levitra cialis viagra differenze viagra generico italia si puo avere olle? e gentiluomini Seme della sua chiesa e della società, che vvere presentare il risultato della sua visita e attendanco Mr.Bollcs era evidente a tutti liis acraiaintn ICC, hi suo sollievo rapido froia sua itdism corporale? fiitioi.Thomson viagra online a basso costo frequentava il signor Bowles, il signor cialis 60mg cialis costi cialis one day effetti collaterali Lovett sperimentato una ricaduta priligy does it work oi'liis disordine, in conseguenza di prendere freddo walkingr su una certa distanza in una viagra originale italia giornata molto fredda nel mese di dicembre.Il dottor Thomson è stato immediatamente inviato cialis vendita sicura per, me essendo nel quartiere, cialis 20 mg vendita priligy è mutuabile è stato chiamato in prezzo kamagra in italia Dr.Thomson dapoxetina dove acquistare ha osservato che il signor Lovett aveva fatto molto male a uscire di esporsi cialis e reflusso in Kuch tempo, nella sua situazione, ed era molto ddubti'ul se egli dovrebbe essere in grado di aiutarlo.Lovett cialis e sclerosi multipla apparso in grande angoscia e parzialmente squilibrato, su richiesta di suo padre, il dottor Thomson somministrata una medicina, ma a quanto cialis naturale alle erbe pare senza alcun efletto.Il dottor Thomson fu costretto a comprare levitra rtrturn a Salem, levitra scaduto fa male viagra 150 mg a partecipare al sig, Bowles, e lasciò il signor Raymond per stare con il signor viagra tra i giovani dapoxetina lagose Lovett, che cresce peggio, due medici rispettabili viagra pressione alta nel luogo sono stati inviati per e vennero anche se non adminisered alcun la medicina non sono in grado di dirlo, ma il giorno seguente alla notte, signor Lovett è morto.Ho strada una dichiarazione del signor Wm.Raymond, che è stato pubblicato nella narrazione del dottor Thomson, e per quanto server di raccoglimento, credo che sia corretta.A il cialis aumenta la pressione viagra super plus active pochi stafewenfs delle malattie e le modalità di trattamento mCnt di sistema e le indicazioni s 'Dr.Thom.soi, e il rerelvcd dove comprare cialis o viagra henefit faq finasteride propecia sotto l'amministrazione del suo cine medi da San vrpyiEy Neil, Cav.Ora sono pronto ad affermare con tutta l'audacia che la verità ispira, che hanno fatto uso dei suddetti medicina viagra wiki per lo spazio, spesso le orecchie persi passato, nella mia famiglia, e nel tempo non hanno usato nessun altro modicine, o chiamato in qualsiasi ol suo consiglio tor medico.hanno admini.stered propecia pause ihr mcfiicinr ', ad un gran numero di amici e vicini di casa, che trenerally prodotto benfficial e? cts.ne illustra alcuni dei molti casi e il trattamento e advnntaoe ricevuto.In!, Mio figlio era in cialis rosa ° anno del suo FFE, ha avuto un grave attacco di paralisi en fianco sinistro, Me WHS mano del tutto inutile Lo abbiamo partecipato sotto la direzione di due medici spectable fino a volte nel mese hs oi novembre folknving, e in tutto questo tempo ha ricevuto, ma molto poco beneficio da qualsiasi clone cosa. *!*www.comunicazioneitaliana.it*!* Il signor Flores gli disse altresì, cialis sublinguale priligy plus cialis viagra fa male al cuore che nel corso dell'anno, la nave San Pietro, trasmettendo il viceré Venegas, arrivato a Cadice da Vera Cruz, in ottime condizioni, ma alcuni membri dell'equipaggio inviato al nipote del viceré, questo signore preso la malattia dal loro abbigliamento se essi stessi non sono stati colpiti e da lui diffuse epidemicamente.In, Xeres ricevuto la febbre da un reggimento di soldati, che, a loro marcia da Cadice, è rimasto solo una notte tra le sue mura i soldati erano tutti im Egli ritiene inoltre che il virus può rimanere attaccato per un lungo periodo di mobili, priligy quando prender pareti, e sostituto viagra in prova di ciò, fornisce i seguenti esempi meravigliosi.In levitra cialis viagra un reggimento fu inviato da Castilles a Cadice.Questo cialis acquisto in italia è stato propecia come funziona un anno dopo la grande epidemia viagra blog e di uomini, di cui è stato composto, è morto cialis e dipendenza con la febbre gialla, senza però comunicare agli abitanti.Il veleno si ipotizza, in questo caso, di aver reniained attaccati alle pareti delle acks BA, rispetto all'anno precedente.In c'erano stati solo due casi di febbre gialla in Medina Sidonia, entrambi i quali è venuto da Cadice.Avendo viagra a roma morti, i loro corpi sono stati comprare viagra thailandia il cialis levitra nuova formulazione one day trascinati fuori della città e bruciati e la casa in cui avevano risieduto è stato chiuso, e le ba strada increased libido finasteride propecia dapoxetina priligy online icaded.In, tuttavia, questa casa essendo re aperto, la malattia vendita levitra senza ricetta rilasciato da prezzo cialis e levitra esso, si sviluppa in levitra nuovo città, e ha causato la più grande mortalità md da questa circostanza, egli è portato a credere, che viagra arginina cialis 40 mg erectile dysfunction gli inverni di ed erano troppo delicato per estinguere i germi della viagra farmaco generico malattia, e che quest'ultima, in molte città della Spagna, è stata conservata seve anni ral.L'aspetto costante, propecia cause prostata egli dice, della febbre durante i mesi più caldi acquistare dapoxetina on line cialis generico economico dell'estate, cialis generico a prezzi bassi la sua diminuzione graduale e, talvolta improvvisa scomparsa all'avvicinarsi dell'inverno hanno ispirato i medici spagnoli con il parere che eold distruggendo i suoi atti germi come un buon genio, mentre sugli atti contrari calore come un male con la creazione di esso, o di sollevare dal torpore in cui è stato levitra dosi gettato da l'inverno.Ma come dobbiamo intendere questa cosa dobbiamo pensare a questo spon generazione tanea Se il germe esiste, non si limita calore pre cedere più alla sua azione, altrimenti fa aumentare l'energia del principio Ha svilupparlo, ma di svilupparlo, dove può incontrare, levitra senza ricetta se non in quei luoghi in cui era stato nel corso del suo lavoro, egli indaga il prossimo, a quale propecia gastrite grado di viagra acquistasi temperatura della febbre gialla può eventualmente essere deTeloped.Arejula gli dice, e lo stesso è contenuta nel lavoro di quest'ultimo comprare viagra in parafarmacia che sotto i ventitré gradi di Reauraer la febbre si verifica mai.Egli ci informa inoltre, che questa malattia non è mai stata conosciuta in Spagna, precedente al solstizio d'estate, in cui il rispetto che differisce da tifo, il vaiolo, la peste di Egitto, Londra, Mosca, Varsavia, Ocksakow ma che, non appena il sole comincia a retrogrado, a quanto pare, e cessa le sue tempo effetto viagra devastazioni al solstizio d'inverno.Per quanto riguarda il vento ef Cadice, fa le seguenti osservazioni I venti orientali, durante l'estate, esercitano l'influenza più deleteria.E 'il Chamsjn degli arabi, il Sirocco di Napoli, Catia di Ca ACAS il suo vento brucia la terra, e si asciuga verdure dà una notevole espansione al sangue irrita il sistema nervoso, e soffia su Cadiz entrambe le malattie e crimini.Uniformemente esasperato la febbre gialla, e se lo fa, si può sicuramente tendono a produrre iU La verità è che durante le grandi epidemie di e, soffiava costante per un periodo di tre mesi.